Рязкото увеличение на международните цени на природния газ, петрола и квотите за въглеродни емисии принуждават Комисията за енергийно и водно регулиране да увеличи значително цените на природния газ и на топлинната енергия от 1 юли. Това заяви нейният председател Иван Иванов.

Днес КЕВР проведе заседание, на което утвърди цена за месец юли 2021 г., по която "Булгаргаз" ще продава природен газ на крайните снабдители и на лицата, на които е издадена лицензия за производство и пренос на топлинна енергия. Предложената цена на природния газ от 1 юли 2021 г. е в размер на 46,88 лв./MWh (без цени за достъп, пренос, акциз и ДДС).

Според изпълнителния директор на „Булгаргаз“ ЕАД Николай Павлов, независимо от международните пазари, цената, която „Булгаргаз“ ЕАД ще предложи за м. юли, ще бъде с над 10% по-ниска от цените на европейските газови борси.

От изнесените данни става ясно, че за последните 6 месеца международните цени на петрола са се повишили с над 50% и са достигнали 75 щатски долара/барел. За същия период осреднената цена на природния газ е нараснала със 70% - от 16 евро до над 28 евро/MWh.

"Регулаторът няма друг избор, освен да отчете влиянието на актуалните котировки на ценообразуващите елементи петрол и природен газ на международните пазари, тъй като България ги получава изцяло от внос“, коментира Иван Иванов.