Тази седмица в рубриката "Как променихме България" на bTV Radio и Министерството на регионалното развитие и благоустройството ви представяме община Благоевград.

Напълно обновен и модернизиран е градският площад "Георги Измирлиев-Македончето" в Благоевград. Площадът е разположен в централната градска част между публични сгради с обществено значение, сред които на община Благоевград, драматичен театър "Никола Вапцаров", регионална здравна инспекция (РЗИ), областна администрация, сградата на Американския университет и хотел "Ален мак".

Площадът може да се определи като „сърцето на града” не само заради местоположението си, а и защото носи името на революционера Георги Измирлиев,  роден в Благоевград. Тази ключова локация за жителите на Благоевград и гостите на града е обновена и благоустроена по проекта на община Благоевград „Благоустрояване на градската среда”,  финансиран по Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020 г. За да се постигне цялостното  обновяване на площада е извършена реконструкция на площадното, подплощадното пространство и фонтаните, поставено е художествено осветление  между сградите, които заобикалят площада. Изградена е достъпна среда за населението, включително за хората с увреждания; запазени и допълнени са зелените площи, поставени са енергоспестяващи осветителни тела.

Сред другите обекти, включени в проекта „Благоустрояване на градската среда”, е и  реконструкция на една от основните улици в града – ул. "Марица", в участъка от бул. "Св. Димитър Солунски" до ул. "Иван Михайлов". Освен в централната градска част по проекта ще бъде благоустроен и IV микрорайон в  Благоевград чрез рехабилитация и реконструкция на улици, енергоспестяващо улично осветление и озеленяване в района на ул. "Ветрен" до ЮЗУ "Неофит Рилски". Проектът е разработен за 6 улици без пътна настилка и без тротоари.

Община Благоевград осъществява и  проект „Изграждане и благоустрояване на ул. „Листопад“ в IV микрорайон”. Проектът е продължение на облагородяването и благоустройството на инфраструктурата в IV микрорайон в гр. Благоевград, с което се надграждат инвестициите, реализирани до момента, предвидени в Инвестиционната програма на община Благоевград.

Цялостният естетически облик на Благоевград ще бъде подобрен чрез обновяване на съществуващи и изграждане на нови елементи на градската среда, чиито архитектурни и пространствени решения са в пълно съответствие с архитектурната среда на града. С реализацията на проекта ще се подобри привлекателността на града, което  ще повиши и местната конкурентоспособност.

Инвестициите в обновяване на градската среда в България са основна част от средствата по най-голямата Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014–2020 г. (ОПРР). До момента по нея са сключени над 200 договора.

Всеки петък от 2 април до 30 май в предаването "За града" ще ви представяме информация за промяната на цялостния облик на градовете с европейски инвестиции.

"Как променихме България“ - една продукция, финансирана от Европейския фонд за регионално развитие чрез Оперативна програма „Региони в растеж 2014-2020 г.“.