Този петък в рубриката „Как променихме България“  на bTV Radio и Министерството на регионалното развитие и благоустройството ви представяме община Добрич.

 

Град Добрич – „Житницата на България, е разположен в североизточната част на страната, в един от най-плодородните райони.

В община град Добрич се реализират 10 проекта по ОПРР. Един от тях е „Реконструкция и благоустрояване на градската среда”. По този проект са обновени и подобрени пространства в Централна градска част и жилищен комплекс Балик-Йовково. Целта е те да се превърнат в многофункционални кътчета с места за отдих, спорт и игра, със свободен достъп за жителите и гостите на Добрич.

Дейностите по проекта включват рехабилитация и реконструкция на прилежащата улична мрежа и тротоари, създаване на условия за игри и спорт на деца, младежи и техните родители, подобряване на безопасността, озеленяване на междублокови и вътрешно квартални пространства, създаване на кътове за отдих, подмяна на настилки и парково обзавеждане, включително и осветителни тела, осигуряване на достъпна среда.

С изпълнението на строително-монтажните работи на 6-те обекта са изпълнени всички мерки, свързани с подобряване на достъпа за лица с увреждания. 

Още един проект се изпълнява в момента в община град Добрич - проект „Развитие на интегрирана система на градския транспорт на Добрич”. По него ще бъде изградена интелигентна транспортна система за градския транспорт в града, която ще регулира светофарните уредби по кръстовищата, както и система за контрол на обществения градски транспорт, електронни информационни табла по спирките за визуализиране на информацията за превозните средства в реално време. Ще бъдат закупени и електробуси, зарядна станция и трансформаторна машина за осигуряване на модерен, екологосъобразен транспорт в града.

С изпълнението на проектите по ОПРР се очаква да се подобри изцяло жизнената среда чрез реконструкция, изграждане и възстановяване на улици и пространства за обществен отдих и спорт в градските зони в община град Добрич. Очаква се  крайният резултат да осигури по-устойчиво развитие с по-високо качество на живот, по-добри екологични условия, да открие нови възможности за икономическо и социално развитие.

Всеки петък от 2 април до 30 май в предаването "За града" ще ви представяме информация за промяната на цялостния облик на градовете с европейски инвестиции.

"Как променихме България“ - една продукция, финансирана от Европейския фонд за регионално развитие чрез Оперативна програма „Региони в растеж 2014-2020 г.“.