Тази седмица в рубриката "Как променихме България" на bTV Radio и Министерството на регионалното развитие и благоустройството ви представяме община Горна Оряховица.

Приключи проектът за обновяването на градската среда в Горна Оряховица – един от най-мащабните проекти, финансиран  по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.

Общата стойност проекта е 5 988 104 лв. Безвъзмездната финансова помощ, отпусната по ОПРР, възлиза на 5 634 302 лв., от които: 85 % е съфинансирането от Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз, а останалите 15% са национално съфинансиране от държавния бюджет на Република България.

Основната цел на проекта бе да се подобри качеството на живот, както и привлекателността и конкурентоспособността на Горна Оряховица.

В рамките на проекта бяха реконструирани площад “Георги Измирлиев” и парк “Детски кът”, беше изградено кръгово кръстовище за безконфликтно преминаване на превозните средства и подобряване движението на пешеходците.

Парк „Детски кът“ заема площ от 53 дка – зелени площи, детски и спортни площадки. След модернизирането му се подобри обликът на едно от най-предпочитаните места за отдих в града. В парка се оформи мрежа от главни, второстепенни и обиколна алеи. Обособиха се зони за разходки и социални контакти, за пикник и за активен отдих. В центъра на обновения парк е оформена площадка с фонтан, около който са разположени места за сядане. Изградени са детски площадки, комбинирано игрище, площадка за скейтборд, площадка с уреди за обща физическа подготовка, площадка с фитнес съоръжения, а също и детска сцена. Съществуващите здрави дървета са запазени, а освен тях бяха засадени нови декоративни видове храсти и дървета. Поливането на зелените площи се извършва чрез автоматизирана поливна система. Монтирано е енергоспестяващо парково осветление и е изградена система за видеонаблюдение.

В рамките на мащабния проект беше модернизиран и централният градски площад „Георги Измирлиев“, както  и пешеходните подходи към него. В западно направление са изградени каскади и сух фонтан, както и инфраструктура за свободна wi-fi зона. В южната част на пешеходната зона е изградена детска площадка. В централната част на площада е оформено място за подвижна сцена за провеждане на спортни и културни мероприятия. Засадени са дървета с широки корони и малка коренова система. Около дърветата са разположени места за сядане, а в оформените зелени площи има цъфтящи растения. В зелените площи са изградени поливни системи и капково напояване. Монтирани са пейки, кошчета за отпадъци и перголи, както и три фонтанки за питейна вода. Изградени са рампи, които осигуряват достъпна среда на хора с увреждания. Монтирана е система за денонощно видеонаблюдение.

Всеки петък от 2 април до 30 май в предаването "За града" ще ви представяме информация за промяната на цялостния облик на градовете с европейски инвестиции.

"Как променихме България“ - една продукция, финансирана от Европейския фонд за регионално развитие чрез Оперативна програма „Региони в растеж 2014-2020 г.“.