Тази седмица в рубриката "Как променихме България" на bTV Radio и Министерството на регионалното развитие и благоустройството ви представяме община Кюстендил.

Реализирането на проект  „Благоустрояване на градската среда в град Кюстендилестествено надгражда постигнатите резултати в предходния програмен период 2007–2013 г.

В изпълнение на проектното предложение бяха изградени  и възстановени зони за обществен отдих (паркове, зелени площи, детски площадки, градски площади).  Износените физически елементи на градската среда бяха обект на специална дейност, като се акцентира на подобряване на връзките над реката, минаваща през централната градска част на града.

В обновените участъци беше рехабилитирана уличната мрежа, бяха монтирани енергоспестяващо улично осветление и системи за охрана и борба с престъпността.

Благоустрояването на средата за градски отдих се отрази положително на културно-туристическия продукт, което от своя страна подобри възможностите за семейното хотелиерство – традиционен отрасъл в района.

Осъществяването на проекта "Благоустрояване на градската среда в град Кюстендил" е в съответствие със стратегията на ЕС за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж, заложена в Европа 2020. Проектът съвпада и с инвестиционен приоритет "Предприемане на действия за подобряване на градската околна среда, за съживяване на градовете, за възобновяване и обеззаразяване на терените за вторично застрояване (включително преструктурираните зони),  намаляване на замърсяването на въздуха и насърчаване на мерките за намаляване на шума".

Всеки петък от 2 април до 30 май в предаването "За града" ще ви представяме информация за промяната на цялостния облик на градовете с европейски инвестиции.

"Как променихме България“ - една продукция, финансирана от Европейския фонд за регионално развитие чрез Оперативна програма „Региони в растеж 2014-2020 г.“.