Тази седмица в рубриката "Как променихме България" на bTV Radio и Министерството на регионалното развитие и благоустройството ви представяме община Враца.

В община Враца в момента се изпълняват общо 10 проекта по ОПРР 2014-2020 г. По проекта за модернизиране на градската среда е реконструирана централната пешеходна зона и прилежащите улици.

Обновените пространства имат единна концепция, в която са включени велосипедни алеи, ново цветово оформление и художествено осветление на кътчетата, нови елементи от градския дизайн – малки архитектурни форми, указателни знаци, енергоспестяващо улично осветление, различни форми на градско озеленяване, които да отговарят на изискванията за създаване на достъпна архитектурна среда.

Целта е да бъдат запазени и да се доразвият част от реализираните вече обекти по други процедури по отношение на композиция, материали, елементи на градското обзавеждане, за да се впишат в новата концепция.

Създадените нови места за отдих, културни дейности и общоградски събития заедно с новите пространства за тематични работилници и базари на открито, временни изложби, дават допълнителни възможности за занимания на открито и прекарване на свободното време на децата, жителите и гостите на Враца. По проекта са запазени максимално и зелените площи в пространствата.

Отделно по ОПРР се обновява и сградата на общинската администрация, на Природо-математическата гимназия в града заедно с дворното пространство и  физкултурния салон; ще бъдат модернизирани изцяло и подобрени условията за учене и придобиване на нови умения на децата в четири детски градини в града, както и на учениците в новата спортна зала в СОУ Христо Ботев.

Всеки петък от 2 април до 30 май в предаването "За града" ще ви представяме информация за промяната на цялостния облик на градовете с европейски инвестиции.

"Как променихме България“ - една продукция, финансирана от Европейския фонд за регионално развитие чрез Оперативна програма „Региони в растеж 2014-2020 г.“.