Слушайте рубриката „Как променихме България“ на bTV Radio и Министерството на регионалното развитие и благоустройството.

Всеки петък от 2 април до 30 май в предаването "За града" ще ви представяме информация за промяната на цялостния облик на градовете с европейски инвестиции.

Едва ли има турист или гост в София или в друг голям град в страната, който да не се впечатли от променената съвременна градска среда в тях – нови зелени паркове и градини, обновени площади, пешеходни зони, детски и спортни площадки, алеи, атрактивни фонтани и спортни съоръжения, облагородени междублокови пространства. Няма как всичко това да остане невидимо, тъй като инвестициите в обновяване на градската среда в България са основна част от средствата по най-голямата Приоритетна ос 1: „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020 г. /ОПРР/. До момента по нея са сключени 217 договора. Всички инвестиции по тези договори са в изпълнение не само на европейските програмни приоритети, но и с една изключително важна цел – да подобряват качеството на живот в градовете, да увеличават възможностите за работа и инвестиции, да създават модерни и съвременни условия за свободното време и спорт за по-пълноценни дни и забавления с децата и близките ви хора на открито и в обновените паркове, и не на последно място – да се гордеете с градовете, в които живеете, както и да опазвате направените инфраструктурни подобрения. Споделената отговорност и партньорства в обновяването на важни обекти и осъществяване на ключови проекти за всеки град и регион ще продължи и през новия програмен период по Програма „Развитие на регионите“ 2021– 2027 г.

"Как променихме България“ - една продукция, финансирана от Европейския фонд за регионално развитие чрез Оперативна програма „Региони в растеж 2014-2020 г.“.