„Експрес Свързана Европа“, който ще свърже символично цяла Европа, стартира своето пътуване на 2 септември от Лисабон и ще премине през столиците на страните-членки на ЕС в пeриода до 7 октомври, когато ще завърши пътуването си в Париж. БДЖ са част от инициативата, която е едно от най-емблематичните събития в Европейската година на железниците за популяризиране на железопътния транспорт като най-екологичен, безопасен и енергийно-ефективен.

Влакът ще спре в над сто населени места по време на петседмичното си пътуване. По неговия маршрут са планирани различни събития за посрещането му на гарите в цяла Европа, на всяка от които ще бъде организирана разяснителна кампания и дискусия за ползите от железопътния транспорт и какво трябва да бъде направено, за да се превърне в предпочитан за пътниците и бизнеса. Експресът вече премина през България – последната му спирка беше Русе, откъдето на 17 септември беше изпратен със специална церемония. В своето приветствие към представителите на Европейската комисия по врече на церемонията  министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията Христо Алексиев подчерта, че в момента с европейско финансиране у нас се изпълняват железопътни проекти на стойност 3 млрд лева. „В последните 15 години положихме много усилия и реализирахме огромни инвестиции в железопътната инфраструктура, като нашата главна цел остава завършването на основните европейски коридори, преминаващи през страната“, посочи министър Алексиев. По думите му интермодалният транспорт трябва да получи своето заслужено място, защото това ще гарантира по-добри условия и конкурентни цени на транспортната услуга, в полза на икономиката.

Повече информация за проекта може да намерите в сайта на ОПТТИ и YouTube канала на програмата.