До броени дни Изпълнителна агенция „Проучване и поддържане на река Дунав“ ще получи нов понтон, който в момента се строи в гюргевска корабостроителница. Екипът е на финалната права в изпълнението на проект „Модернизация и оптимизация на дейностите по рехабилитация на корабоплавателния път в общия българо-румънски участък на река Дунав“, финансиран по Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 2014 – 2020 г. Модерната специализирана драгажна техника ще позволи на Агенцията да изпълнява една от основните си функции  – поддържане на корабоплавателния път в българския участък на река Дунав. Проектът е на стойност над 2,6 млн лв.

„Драгирането, в нашия случай,  най-общо означава комплекс от работи по удълбочаване и уширяване на корабоплавателния път“, разказва Божидар Янков – директор на дирекция „Европейски програми проекти и връзки с обществеността“. Проектът включва доставка на специализирано плавателна средство – драга, плаващи тръби за транспортиране на наноси, понтон, шалан за натоварване на наносите и маневрен кораб, който да обслужва всички тези съдове. Драгата и тръбите вече са доставени в Русе. Предстои доставка на останалите съдове, които се строят в корабостроителницата в гр. Гюргево, Румъния.

Понтонът, чиято изработка е в най-напреднала фаза, представлява специализирано плавателно средство, което служи за натоварване на драгажните маси (седименти) от драгата на други плавателни съдове – обикновено т. нар. шалани.  В момента той е спуснат на вода и е в процес на изпитване, като предстои съвсем скоро да бъде доставен в Русе.

Πoнтoнът ocигypявa възмoжнocт зa eднoвpeмeннo нaтoвapвaнe c издpaгиpaн мaтepиaл нa двa шaлaнa, ĸoeтo знaчитeлнo щe ycĸopи пpoцeca нa paбoтa. Moбилнocттa нa плaвaтeлнитe cpeдcтвa щe пoмoгнe зa бъpзo дocтигaнe дo пpoблeмнитe yчacтъци и щe oптимизиpa дpaгaжнитe дeйнocти.

Повече информация за проекта може да намерите в сайта на ОПТТИ и YouTube канала на програмата.