Развитието на железопътната инфраструктура, подобряването на интермодалността при превоза на пътници и товари, внедряването на модернизирана инфраструктура за управление на трафика, подобряването на безопасността и сигурността на транспорта е възможно благодарение на редица проекти по Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 2014-2020 г., съ-финансирана от Европейския фонд за регионално развитие  и Кохезионния фонд на Европейския съюз.

Конкретни цели на програмата са:

 • Подобряване на качеството на железопътната инфраструктура по Трансевропейската транспортна мрежа;
 • Отстраняване на „тесните места“ по пътната Трансевропейска инфраструктура;
 • Увеличаване дела на интермодалния транспорт;
 • Внедряване на иновативни системи за подобряване на транспорта.

Изпълнението на тези цели допринася за постигането на европейските приоритети за намаляване на вредните емисии и за насърчаване на устойчивия транспорт.

Общата стойност на проектите по Оперативна програма „Транспорт и транспорта инфраструктура“ 2014 – 2020 г. е  1 млрд 789 млн евро.

Едни от най-значимите проекти, които са в процес на изпълнение по програмата са:

 • Разширение на софийското метро с 12 км метролинии и 12 метро-станции;
 • Цялостна рехабилитация на жп линията „Пловдив – Бургас, Фаза 2“;
 • Реконструкция на 6 гарови комплекса;
 • Изграждане на част от автомагистрала „Струма“;
 • Строителство на тунел „Железница” – най-дългият пътен тунел, изграждан досега в България;
 • Подобряване на корабоплаването по р. Дунав чрез доставка на специализирано драгажно оборудване;
 • Въвеждане и разширяване на обхвата на информационни системи за по-бързо информационно обслужване на пристанищата.

Повече информация за проекта може да намерите в сайта на ОПТТИ и YouTube канала на програмата.