Слушайте рубриката „ТранспортирайСе“ на bTV Radio и Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията.

Важна крачка напред към реализиране на концепцията за интелигентни пристанища прави Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“ (ДППИ) с реализацията на проект „Териториално разширяване на обхвата и допълване на функциите на Информационната система за управление на трафика на плавателните съдове (VTMIS) – Фаза 4“, финансиран от Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 2014 – 2020 г.

Изпълнението на 4-та фаза на проекта доведе до технологично усъвършенстване и разширяване на обхвата на VTMIS-системата чрез внедряване на авангардна цифрова  инфраструктура, отговаряща на най-високите световни стандарти, както и чрез използване на иновативни подходи при изграждането и експолатацията им.  

„Развитието на информационната система за управление на трафика на плавателните съдове определя повишаване на безопасността и сигурността на корабоплаването и опазването на околната среда, предотвратяване на инциденти и спасяване на човешкия  живот на море“, разказва д-р инж. Златко Кузманов, ръководител на проекта.

Проектът следва добрите европейски практики в областта на управлението на трафика и непрекъснатото технологично развитие и подобряване в сектора (радиолокация, специализирано денонощно видеонаблюдение, ИТ и др.).

Повече за постигнатите  резултати от реализацията на проекта чуйте отново д-р инж. Златко Кузманов:

Повече информация, можете да намерите в сайта на ОПТТИ и YouTube канала на програмата.