Слушайте рубриката „ТранспортирайСе“ на bTV Radio и Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията.

Изпълнителна агенция  „Проучване и поддържане на р. Дунав“ е бенефициент по европейски програми вече втори програмен период – по Оперативна програма „Транспорт“ 2007-2013 и по Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 2014-2020. С европейските средства тя има възможността да обнови изцяло апаратурата си, разказва Божидар Янков – директор на дирекция „Европейски програми, проекти и връзки с обществеността“ в агенцията.

През настоящия програмен период Изпълнителна агенция  „Проучване и поддържане на р. Дунав“  изпълни проект, продължение на този от предния период, по който бе закупен хидрографския кораб „Дунав 1“. Чрез монтираната на него апаратура се създава триизмерна визуализация на речното дъно. Той също така има лазерна система за сканиране на речния бряг и островите. Вторият проект, който агенцията изпълнява в момента, е свързан с доставка на драгажна техника за поддържане на корабоплавателния път. За важността на тези проекти слушаме отново Божидар Янков – директор на дирекция „Европейски програми, проекти и връзки с обществеността“ в Изпълнителната агенция  „Проучване и поддържане на р. Дунав“ .

Повече информация, можете да намерите в сайта на ОПТТИ и YouTube канала на програмата.