Безопасността в железопътния транспорт е първото и най-важно условие за осъществяване на транспортния процес както в границите на нашата железопътна система, така и за рамките на целия Европейския съюз. Официалният старт на строителните дейности по изграждане на модерни системи за сигнализация и телекомуникация по жп линията Пловдив - Бургас бе даден на 25 юни от служебния министър Георги Тодоров и генералния директор на Национална компания „Железопътна инфраструктура" инж. Красимир Папукчийски.

„Системата за управление на железопътния трафик цели постигане на оперативна съвместимост на жп мрежите в Европейския съюз. С внедряването ѝ се гарантира безпрепятственото осъществяване на международни железопътни превози по европейските коридори и либерализация на железопътния транспортен пазар в Европа", заяви министър Тодоров. Крайният срок за реализация на проекта е октомври 2023 г., а финансирането на стойност 185 млн лева е по линия на Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура".

С изпълнението на обекта ще бъде подновена сигнализацията в 18 гари, ще бъде изградена нова система за диспечерско управление на влаковото движение и системи за видеонаблюдение, както и нова система за влакова защита, разположена в участъка Маноле - Бургас с дължина 271 км. Безопасността ще бъде повишена и чрез внедряване на система за следене параметрите на подвижния състав, телекомуникационна апаратура в участъка Пловдив-Бургас с дължина 293 км и устройства за информация на пътниците и система за влакова комуникация.

Повече информация, можете да намерите в сайта на ОПТТИ и YouTub канала на програмата.