2021 е годината на железопътния транспорт в Европа. За да се насърчава използването на най-безопасния и зелен транспорт, у нас се изпълняват редица проекти за обновяване на железопътната мрежа. Това е възможно благодарение на Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 2014-2020 г., съ-финансирана от Европейския фонд за регионално развитие  и Кохезионния фонд на Европейския съюз.

На 28 май на жп гара Чирпан служебният министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията Георги Тодоров даде старт на строителните дейности по проект „Модернизация на железопътен участък Оризово – Михайлово“.

Трасето е с дължина 37 км и е част от проект „Рехабилитация на железопътната инфраструктура по жп линията Пловдив – Бургас, фаза 2“. В модернизацията на отсечката ще бъдат инвестирани 218 млн лева по линия на Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 2014 – 2020 г.

 Със скорост от 160 км/ч с влак от София до Бургас ще се пътува 3 часа, а когато  приключи и модернизацията на жп линията Карнобат – Синдел от София до Варна ще се стига само за 4 часа.

Железопътната линия Пловдив-Бургас е приоритетна в националната железопътна система и рехабилитацията й ще допринесе за подобряване на качеството на предлаганите услуги и намаляване на транспортните разходи. По-високата скорост и по-високото качество на услугите ще спомогне за повишаване на конкурентоспособността на железопътния в сравнение с другите видове транспорт.

Повече информация, можете да намерите в сайта на ОПТТИ и YouTube канала на програмата.