Слушайте рубриката „ТранспортирайСе“ на bTV Radio и Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията.

Вече са прокопани първите 70 метра от най-дългия двутръбен жп тунел, изграждан досега у нас. Той е с дължина 7 км и е част от мащабния жп проект Елин Пелин – Костенец, чието изпълнение стартира преди  повече от месец. Това е един от най-важните стратегически проекти за България. При проверка на обекта на 23 август министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията Георги Тодоров посочи, че „С реализирането му ще се подобри свързаността по основната жп магистрала от направлението Изток – Запад, която е част от европейския коридор Номер 8 и преминаващата TEN-T мрежа у нас. Затова е важно да не се допуска забавяне, въпреки техническите и експлоатационните предизвикателства. Осъществяването на непрекъснат контрол върху целия процес също е от значение, за да се гарантира високо качество на строителството.“

Предвижда се тунелът да бъде завършен за 3 години. Съоръжението се изгражда по нов австрийски метод, един от най-често използваните за тунелно строителство,  с висока степен на гъвкавост и безопасност.

Освен дългия тунел, в момента се изпълнява още едно тунелно съоръжение, с дължина почти 1 км.

Железопътната линия от Елин Пелин до Костенец, с дължина 51 км, е най-сложният участък от направлението София – Пловдив. За да се преодолее планинският терен, през който ще премине скоростната жп линия, почти половината от участъка ще се изгражда под земята. Реализацията на проекта включва строителство на над 20 км тунели и 3 км мостове. Проектната скорост на новото трасе е до 160 км/ч за пътнически влакове и 120 км/ч за товарни.

Модернизацията на цялото трасе е на стойност 1,024 млрд. лева, които ще бъдат осигурени от две оперативни програми – „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 2014 – 2020 и „Транспортна свързаност“ 2021 – 2027.

Повече информация за проекта може да намерите в сайта на ОПТТИ и YouTube канала на програмата.