Слушайте рубриката „ТранспортирайСе“ на bTV Radio и Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията.

Още по-високо ниво на безопасност и сигурност на корабоплаването при посещение на корабите в българските морски пристанища е постигнато благодарение на разширяването на обхвата на Информационната система за управление на трафика на плавателните съдове (VTMIS). С цел подобряване на ръководството на корабоплаването и засилване на екологичния контрол в морските ни пространства Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“  надгради функционалните възможности на системата.

Географското разширяване на обхвата на системата е постигнато посредством монтаж на оборудване в нови точки за покриване на зони за навигационно наблюдение, осигуряващо безопасността на корабоплаването, опазването на човешкия живот на море и опазване на околната среда от замърсяване. Покрити са крайните северни и южни райони на морските пространства и критични плавателни и пристанищни участъци на България.

Подобрени са възможностите на операторите на системата за комуникации, наблюдение и оценка на навигационната и метеорологичната обстановка. Модернизирана е инфраструктурата, която осигурява пренос на данни между отделните обекти с мониторингова и комуникационна апаратура. Засилен е екологичният контрол по опазване на морската природна среда от замърсяване в резултат на корабоплавателната дейност.

Реализирането на проекта косвено влияе положително на ефективността на Трансевропейската транспортна мрежа, тъй като обектите от териториалния обхват на пристанище Бургас са част от основната, а обектите от териториалния обхват на пристанище Варна са част от разширената Трансевропейска мрежа.

Проект „Териториално разширяване на обхвата и допълване на функциите на Информационната система за управление на трафика на плавателните съдове (VTMIS) – Фаза 4“ е финансиран от Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 2014 – 2020 г. Проектът следва добрите европейски практики в областта на управлението на трафика и непрекъснатото технологично развитие и подобряване в сектора (радиолокация, специализирано денонощно видеонаблюдение, ИТ и др.), които предполагат необходимост от технологично усъвършенстване и разширяване обхвата на системата чрез внедряване на модернизирана инфраструктура и иновативни подходи при изграждането и експлоатацията ѝ.

Повече информация може да намерите в сайта на ОПТТИ и YouTube канала на програмата.