Слушайте рубриката „ТранспортирайСе“ на bTV Radio и Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията.

Концепцията за интелигентни пристанища става реалност благодарение на реализацията на проект „Териториално разширяване на обхвата и допълване на функциите на Информационната система за управление на трафика на плавателните съдове (VTMIS) – Фаза 4“, който се реализира от Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“ (ДППИ).

Изпълнението на четвъртата фаза на проекта доведе до технологично усъвършенстване и разширяване обхвата на VTMIS системата Това се постига чрез внедряване на авангардна цифрова инфраструктура, отговаряща на най-високите световни стандарти, както и чрез използване на иновативни подходи при изграждането и експлоатацията ѝ.

За възможностите, които предоставя това технологично усъвършенстване, разговаряме с к.д.п. д-р Милен Тодоров, директор на специализирано поделение „Дирекция  и ръководство на корабния трафик в Черно море“ към  Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“.

Разширяването на обхвата и функциите на системата доведе до подобряване на безопасността на корабоплаването, на опазването на човешкия живот на море и на опазването на околната среда от замърсяване.

Географското разширяване на обхвата ѝ е постигнато посредством изграждане на нови обекти за покриване на зони за навигационно наблюдение и монтаж на оборудване на вече съществуващи обекти, като са покрити крайните северни и южни райони на морските пространства и критични плавателни и пристанищни участъци на България. 

Разширяването и допълването на националната система VTMIS доведе до постигане на баланс между подобряване на електронните системите на ДППИ и тяхното технологично развитие. По този начин се съдейства за повишаване параметрите на редица характеристики на морската транспортна система като ефикасност, безопасност и сигурност, както и за по-добрата интеграция в общоевропейския модел за интегрирана транспортна система и по-специално обмяна на информация в системи като SafeSeaNet (SSN).  

Повече информация, можете да намерите в сайта на ОПТТИ и YouTube канала на програмата.