Слушайте рубриката "ТранспортирайСе" на bTV Radio и Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията.

Знаете ли, че Дунав е втората по големина река в Европа? За да се поддържа тази водна магистрала в изправно състояние Министерството на транспорта изпълнява редица проекти за закупуване на съвременна техника. Това е възможно благодарение на Оперативна програма "Транспорт и транспортна инфраструктура" 2014-2020 г., съ-финансирана от Европейския фонд за регионално развитие и Кохезионния фонд на Европейския съюз.

"Янтра" е името на новото специализирано плавателно средство за драгиране на Изпълнителна агенция "Проучване и поддържане на река Дунав"(ИАППД). Името не е избрано случайно, тъй като всички плавателни средства в състава на ИАППД са кръстени на български притоци на р. Дунав.

След като пропътува 3000 километра, преминавайки за 26 дни по канала Рейн-Майн-Дунав, драгата пристигна в Русе в края на март т.г.. В близките дни, предстои да започне обучение на екипажа, който ще работи на нея и да бъдат направени ходови изпитания.

Доставката на специализираното плавателно средство за драгиране е част от проект "Модернизация и оптимизация на дейностите по рехабилизатиция на корабоплавателния път в общия българо-румънски участък на река Дунав", а общата му стойност е 6 100 000 лева без ДДС.

Проектът се изпълнява по Оперативна програма "Транспорт и транспорт и транспортна инфраструктура" 2014-2020. В обхвата му ще бъдат построени още понтон, шалан и маневрен кораб, като общото финансиране за всички дейности е 20 632 677,38 лв.

Как ще работи драгата "Янтра" и как се поддържа река Дунав чуйте от Ивелин Занев, директор на дирекция поддържане на коребоплавателния път към ИАППД и Павлин Цонев, директор на Изпълнителна агенция "Проучване и поддържане на река Дунав".

Повече информация, можете да намерите в"сайта на ОПТТИ и YouTube канала на програмата.