Учебната година се удължава само за малко над 300 училища, които в края на 2020 г. са прекъснали временно обучението на учениците от 1. до 6. клас, съобщават от МОН.

Вместо редовни учебни часове в електронна среда тогава те са предлагали извънкласни и проектни дейности и/или подкрепа за преодоляване на трудности при усвояване на материала.

Останалите училища могат да използват допълнителните две седмици за учениците от 4. до 6 клас и съответно три седмици за учениците от 1. до 3. клас по два начина:

- за задължителни занимания за децата с необходимост от наваксване на учебен материал;

- за извънкласни дейности по интереси за останалите ученици, участието в които е по желание на родителите.  

Всяко училище ще публикува на сайта си график за планираните дейности до официалния край на втория учебен срок.

Документите за завършен клас или етап на обучение ще бъдат издадени най-късно до 7 дни от края на срока, независимо че учебните дни за съответния випуск в конкретно училище може да са приключили по-рано.

Четвъртокласниците ще получат удостоверенията си за завършен начален етап на основно образование на 1 юни, за да имат възможност да кандидатстват в гимназии с профили „Математика“ и „Природни науки“.

Заповед на бившия министър на образованието предвижда вторият учебен срок за учениците от 1. до 3. клас да приключи на 23 юни, а за 4. до 6. клас – на 30 юни.