Министерският съвет прие решение за удължаване срока на извънредната епидемична обстановка, считано от 1 юни до 31 юли.

По данни на Европейския център за превенция и контрол на заболяванията за последния отчетен 14-дневен период (26 април – 9 май) заболеваемостта от COVID-19 в държавите от Европейския съюз/Европейското икономическо пространство е средно 277,27 на 100 хил. население, а в 11 държави надхвърля средната за ЕС.

Регистрираната 14-дневна смъртност за същия период е 5,56 на 100 хил. население, като в 11 от държавите надхвърля средната за ЕС.

В световен план към 9 май България се нарежда на 11-о място по  смъртност на база 14-дневен период.

Постигнатият ваксинационен обхват на територията на ЕС е 14,1% с пълна ваксинационна схема и 35,5% с една доза ваксина. Към 15 май в България са приложени 1 112 950 дози ваксина, като с пълна схема са обхванати 6,3% от населението на страната, а с една доза – 11,7%.