София въвеждат нови мерки срещу разпространението на COVID-19. Заповедта на Столичната РЗИ влиза в сила от 4 август.

Всички лица, когато се намират в закрити места, достъпни за гражданите и/или предназначени за обществено ползване, ще трябва да носят защитна маска за еднократна или многократна употреба. 

Местата, на които ще трябва да се носят маски - лечебни заведения, аптеки, оптики, специализираните институции за предоставяне на социални услуги и такива за социални услуги от резидентен тип за деца и възрастни, административни учреждения и други места, в които се обслужват или имат достъп гражданите, търговски обекти, транспортните средства за обществен превоз - трамваен, тролейбусен, метро влакове, таксиметрови автомобили и маршрутни таксита, железопътни гари, автогари, летище София, метростанции.