УНСС и Камарата на строителите в България (КСБ) сключиха меморандум за сътрудничество. Под документа подписите си положиха ректорът проф. д-р Димитър Димитров и председателят на Управителния съвет на КСБ инж. Илиян Терзиев.

„Политиката на УНСС е да сближава обучението с практиката. Университетът развива дългосрочни партньорства с водещи компании, държавни институции и организации. Това дава много възможности и преимущества на нашите студенти да се докоснат до реалната бизнес среда“, каза проф. д-р Димитър Димитров и подчерта: „Убеден съм, че с Камарата на строителите в България имаме голям потенциал за успешно партньорство, не само по отношение на организиране на стажантски програми и академии, но в перспектива и за работа по съвместни проекти“.

Инж. Илиян Терзиев благодари за възможността Камарата на строителите в България да си сътрудничи с УНСС и заяви: „Смятам, че това е началото на едно прекрасно сътрудничество и съм убеден, че то ще е много полезно и за двете страни. Пристъпваме с удовлетворение и с желание това да бъде устойчиво партньорство и ще направим всичко възможно да реализираме идеите, които имаме за съвместни инициативи и дейности“.

В документа е записано, че УНСС и Камарата на строителите в България ще си сътрудничат чрез информиране на студентите от УНСС за провеждани стажове и публични събития за представяне работата на КСБ.

В обхвата на меморандума влизат и обмена на информация и публикации за дейности и за провеждани по-важни събития от страна на КСБ и УНСС и съдействие за участие на представители на организацията в презентации пред студенти, в лекции, семинари, конференции, срещи или в други прояви, организирани от университета. Предвижда се и възможност за партньорство при подготовка на съвместни проекти и последващото им изпълнение и съдействие за провеждане на обучения в „Бакалавърски“, „Магистърски“ и „Докторантски“ програми в УНСС за представители и специалисти на Камарата.

Координатор по реализацията на меморандума за сътрудничество от страна на УНСС е помощник-ректорът проф. д.н. Кирил Стойчев, а от страна на КСБ е Димитър Копаров, директор дирекция „Организационна политика, международна дейност и управление на проекти“.