Народното събрание ще избере председател на Сметната палата днес. Кандидатите за председател са двама – Горица Грънчарова, предложена от парламентарната група на Патриотичния фронт и Цветан Цветков, предложен от парламентарните групи на ГЕРБ и Реформаторския блок.

Като свой приоритет Грънчарова е заложила укрепването на Сметната палата като независим външен одитен орган.

Цветков ще фокусира своята дейност върху национално значими теми по политики и програми, прилагани в чувствителни за обществото области като енергетика, здравеопазване и сигурност.

Преди това ще бъде гласувана Годишна програма на Народното събрание по въпросите на Европейския съюз, внесена от парламентарната Комисия по европейските въпроси и контрол на европейските фондове.