Президентът Росен Плевнелиев изразява загриженост за обсъжданата промяна на пенсионния модел, но подчертава необходимостта от пенсионна реформа. Такава позиция се изразява в съобщение, разпространено от пресцентъра на държавния глава в петък сутринта преди обсъждането на второ четене в парламента на спорните промени в Кодекса за социално осигуряване.

Плевнелиев приветства решението да бъде определен тримесечен срок за подготовка и обществено обсъждане на необходимите мерки, заради „предвид краткото оставащо време за приемане на Закон за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2015 г. и Закона за държавния бюджет на Република България за 2015 г., необходими за нормалното функциониране на държавата”.

Президентът обръща внимание, че предлаганите мерки предвиждат сериозна промяна на модела на пенсионно-осигурителната система и трябва да се извършват при спазване на принципите на социалния диалог.

Според държавния глава еднократният избор на гражданите къде да се осигуряват, какъвто предвижда идеята на ГЕРБ, не гарантира свободата на избор.

„В социалната сфера няма бързи резултати, ето защо е от изключително значение приемствеността между отделните правителства в осъществяване на реформите, особено на непопулярните. Служебното правителство на премиера Близнашки концентрира своите усилия в социалната сфера, в разработване на варианти на устойчиви решения за реформа в осигурителната система, широко дискутирани с експерти и представители на синдикати и работодатели. Разработените документи бяха предоставени на настоящия кабинет”, се казва в документа.

В същото време президентът Плевнелиев обръща внимание, че предлаганите с проекта на Закон за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2015 г. на Кодекса за социално осигуряване по своята същност представляват не просто мерки за стабилизиране, а сериозна промяна на модела на пенсионно-осигурителната система, действащ от 2000 г.

„Такива сериозни концептуални промени следва да се извършват при спазване на принципите на социалния диалог, формулирани в чл.3 от Кодекса на труда. Те следва да са придружени от анализ на очакваните резултати от прилагането, включително финансовите, съгласно Закона за нормативните актове. Задължителната предварителна оценка на въздействието на законодателните и нормативните актове е ангажимент и съгласно Програмната декларация, неразделна част от Коалиционното споразумение. В конкретния случай е важно да бъдат оценени финансовите последици от промяната на модела за осигурените лица, за Националния осигурителен институт, за пенсионно-осигурителните дружества, за капиталовия пазар на България”, подчертава Росен Плевнелиев.

Държавният глава споделя идеята, че гражданите трябва да бъдат насърчавани да бъдат активни по отношение на своя живот и своето бъдеще. В същото време президентът счита, че тази теза не е последователно защитена и правото на избор е ограничено от въвеждането на безвъзвратна еднократност в избора на гражданите да се осигуряват само в Националния осигурителен институт без възможност в последствие да изберат универсален пенсионен фонд.

„В още по-голяма степен това важи за младите хора, които за първи път се включват на пазара на труда. Възможността в рамките на едногодишен срок да направят избор или при липса на такъв автоматично да се осигуряват в НОИ до края на живота си без право на замяна, не гарантира свободата на избор”, подчертава президентът.

Плевнелиев посочва като най-голямо предизвикателство пред осигурителната система в България липсата на доверие. Според него индикация за това е и огромният брой българи, които не плащат своите социални осигуровки.