ТАРИФА ЗА РЕКЛАМА В bTV Radio

 

Брутна цена, в лева, за едно излъчване на

30“ клип / Часови пояс:

Национален ефир

06:00 – 08:0056
08:00 – 10:0061
10:00 – 17:0043
17:00 – 19:0061
19:00 – 21:0056
21:00 – 06:0021

Промени в посочените по-горе брутни цени се прилагат в следните случаи:

Фиксирано време (избор на даден едночасов период в часови пояс

измежду посочените по-горе)

+20%        

Позициониране на рекламен клип в самостоятелен рекламен блок (по изключение)

+50%
Позициониране на първо или последно място в рекламния блок+30%
Позициониране на второ или предпоследно място в рекламния блок+15%

Тандемни спотове (два спота на един и същ продукт в един и същ

рекламен блок, които са съдържателно и имиджово свързани)

+15%
Споменаване на допълнителна търговска марка+20%
Нетен обем: (след отстъпки и преди ДДС)Обемна отстъпка:
От 0 лв. до 1 500 лв.7%
От 1 501 лв. до 3 000 лв.9%
От 3 001 лв. до 10 000 лв.11%
От 10 001 лв.до 15 000 лв.13%
От 15 001 лв. до 40 000 лв.17%
От 40 001 лв. до 75 000 лв.22%
От 75 001 лв. до 100 000 лв.24%
От 100 001 лв. до 200 000 лв.26%
От  200 001 лв. до 300 000 лв.28%
От  300 001 лв. до 400 000 лв.29%
Над 400 000 лв.

30%

Комбинация от радио програми в bTV Radio GroupОтстъпка за комбинация **
2 радио програми5%
3 радио програми7%
4 и повече радио програми9%
Цени за изработка на аудио клипЦена за клип с един гласЦена за клип с два гласа
За клип със сценарий на текст, запис и обработка180 лв.210 лв.
За клип с готов текст от клиента, запис и обработка150 лв.180 лв.

 

Цена за излъчване на клип с дължина, различна от 30“ *

Коефициент (%) от цената за 30“ клип

Клип 5“- 50%
Клип 10“- 40%
Клип 15“- 25%
Клип 20“- 10%
Клип 25“- 5%
Клип 35“+ 20%
Клип 40“+ 40%
Клип 45“+ 60%
Клип 50“+ 80%
Клип 55“+ 90%
Клип 60“+ 100%

 

* Горните цени се прилагат за клипове, чиято дължина е кратна на 5. Клипове с междинни дължини се закръгляват, както следва: завършващите на 1, 2, 6 и 7 – към по-ниската, а на 3, 4, 8 и 9 – към по-високата цена.

** Отстъпката се прилага, при условие че броят на излъчванията, заявени във всяка следваща радио програма, е най-малко 50% от най-големия брой излъчвания, заявени в някоя от радио програмите от комбинацията.

  • Тарифата е валидна от 01.02.2020 г.
  • Отстъпките се прилагат последователно върху брутната цена на излъчванията (стойността преди отстъпки и преди ДДС).
  • Платен репортаж/рубрика с продължителност до 1 минута – 300 лв., не се прилагат отстъпки.

  • Цените за изработка на аудио клип важат за клип, подлежащ на излъчване единствено в радио програмите на bTV Radio Group за период до 1 (една) година от изработването му.

  • Рекламни агенции ползват 5% агенционна отстъпка.

  • Всички посочени по-горе в тарифата цени са в лева, без ДДС.

 

Връзка с нас:

02/803 90 90

[email protected]