Цените на електроенергията за домакинствата са най-ниски в България (8,8 евро за 100 кВт/Ч) и най-високи в Дания (29,2 евро) при средно 20,1 евро в Европейския съюз. Това показват данни на европейската статистическа служба Евростат за втората половина на 2013 г.

Между втората половина на 2012 г. и втората половина на 2013 г. цената на електроенергията за домакинствата в 28-те страни членки на ЕС е нараснала средно с 2,8 на сто след увеличението с 6% между втората половина на 2011 г. и 2012 г.

Най-голямо увеличение в национална валута се наблюдава в Естония (+22 на сто), Гърция (+20 на сто), Румъния (+17 на сто), Франция и Литва (+10 на сто), а най-голямо понижение, освен в България (-8 на сто), има в Кипър (-15 на сто) и Унгария (-14процента).

Цените на газа за домакинствата са се увеличили средно с 1% в ЕС-28 до 7,1 евро за 100 кВт/ч между втората половина на 2012 г. и втората половина на 2013 г., след увеличението с 8,2 на сто между втората половина на 2011 г. и на 2012 г.

В България цената на газа е била 5,2 евро на 100 кВт/ч, което представлява спад със 7,7% спрямо увеличението от 9,2 на сто в периода между втората половина на 2011 г. и на 2012 г.

Най-голямо увеличение на цените на газа за домакинствата до втората половина на 2013 г. е имало в Румъния (+10 на сто), Португалия (+9 на сто) и Великобритания (+8 на сто), а най-голям спад - в Унгария (-15 на сто), Гърция (-13 на сто), Полша (-10 на сто), Чехия, Латвия и Словения (-9 на сто).

В евро цените на газа са били най-ниски в Румъния (3,1 евро на 100 кВт/ч), Унгария (4,3 евро), Хърватия (4,7 евро) и Естония (4,8 евро), а най-високи - в Швеция (12,2 евро), Дания (11,1 евро), Италия (9,5 евро) и Португалия (9,3 евро).