Българи са сред най-добрите световни учени според класация на Станфордския университет. Всички изследователи са групирани в 22 области и 176 подобласти на науката. Класацията обхваща информация за брой цитирания, авторство и съавторство на 160 000 учени от 150 страни. Българите са 50 и се нареждат сред първите 2% на най-влиятелните учени в света. Чуйте разговора с  химикa и чл.-кор. Константин Хаджииванов, който се класира на 53-то място в раздел Физикохимия. Той е зам.-председател Българската академия на науките.

Интервю на Тереза Захариева за "Важното, казано на глас"