От 13 март до 1 април са регистрирани над 31 000 безработни лица, което прави по близо 3000 души на ден. 78% от засегнатите от кризата фирми пускат работниците в платен отпуск, в 24% прибягват към неплатен отпуск, сочат проучванията на синдикатите.  В 12% от фирмите се стига до освобождаване на работещите или предстоят съкращения. Сборът е над 100%, тъй като са давани повече от един отговор. За безработицата, скока на цените на стоки и услуги и мерките на управляващите ще говорим с Виолета Иванова от Института за социални и синдикални изследвания.

Новите безработни са предимно от сферите на хотелиерството, ресторантьорството, туризма, търговията на дребно и някои сектори на промишлеността. Има нарастващо търсене на работа в онлайн търговията, в складове, логистика доставки и в хранителния сектор, твърдят от социалното министерство. Според ресорния министър Деница Сачева  ръстът на безработицата не трябва да плаши толкова много, защото се дължи на преждевременно прекратения зимен сезон в туризма. Това така ли е? Ще питаме Емил Абазов от Обединение „Бъдеще за туризма“.