До края на 2022 година сградите в страната трябва да имат изготвени технически паспорти. Това важи за всеки български апартамент и всеки собственик ще трябва да отдели една немалка сума, за да се сдобие с такъв документ. След изтичането на срока, ако дадена сграда няма изготвен паспорт, кметът на общината ще наложи изготвянето му, а собствениците ще трябва да заплатят процедурата. Това ще става по два начина: за направения разход ще се изготви изпълнителен лист за събиране на вземането, или с доброволна споразумяване със собствениците на сградите.

Повече по темата чуйте от разговора на Тереза Захариева със Славчо Топалов, управител на фирма, която извършва обследвания на имоти във "Важното, казано на глас":