Обсебват ли агресията и страхът българското училище?
Чуйте разговора с учителя Емил Джасим.