Решения в последния момент или как се разпределя бюджетът в условия на пандемия? И още: какви са възможните сценарии пред САЩ след изборите? Разговор с бившият вицепремиер Ивайло Калфин във "Важното, казано на глас"

Интервю на Лили Ангелова: