И още – Спасители доброволци предлагат създаване на мобилно приложение за гражданска система за уведомяване при бедствия, катастрофи и извънредни ситуации.

Гост - Костадин Карамитов – председател на Съюза на българските спасители.