Как се правят прогнози след година като 2020? Повече за пандемията и последствията от нея можете да чуете от футуролога доц. д-р  Мариана Тодорова.

Футурологията е наука, която изследва бъдещето и тенденциите в него. Тези тенденции спомагат на компаниите да изградят по-устойчиво своите продукти и услуги.

Интервю на Тереза Захариева за "Важното, казано на глас":