Изборите в чужбина и опцията „ Не подкрепям никого“ през погледа на конституционалист, адвокат и журналист.  А какъв е Вашият прочит на абсурдите в новия Избирателен кодекс?

Гости:

Проф. Стефка Наумова, БАН/ УНСС

Адв. Милена Алексиева

Мария Спирова