Във "Важното, казано на глас" разговаряме с имунолога проф. Сорен Хайрабедян, директор на Института по биология и имунология при БАН.