Разговор с д-р Владимир Наков - началник отдел "Психично здраве" към Националния център по обществено здраве и анализи.