Какво се случва в центъра за бежанци в Харманли? Коментира  Петя Първанова – председател на Държавната агенция за бежанците.
И още – Как три дами, среди които и Наталия Симеонова, си поставиха една обща цел – да съберат почти 1 милион лева за робот, който помага на хора с двигателни проблеми.
Гости: Наталия Симеонова, Нели Андреева - народна певица от "Филип Кутев", Виктория Ризов - народна певица