След поредните шокиращи кадри на насилие в детска градина – Какво трябва да се промени в системата?

Гости: Васил Николов – Инициативен комитет за качествена и иновативна образователна система

Лиляна Тръпчева – детски психолог

Весела Алексиева – Инициативен комитет за качествена и иновативна образователна система