Кои са най-честите пропуски и “вратички” в законодателството, които позволяват работникът да бъде осигуряван на по-малко пари, отколкото реално получава? Какви са най-честите сиви практики и как те могат да бъдат ограничени? Разговор с проф. Емилия Ченгелова от Института по философия и социология към БАН.