Как протекоха изборите в Германия? Разговор с д-р Андрей Младенов, който е заместник-председател на секционна комисия в Германия във "Важното, казано на глас":