Заради повишената заболеваемост някои болници в страната се преустановява плановия прием и плановите операции. Става дума за София, Бургас, Ямбол, Велико Търново, Пазарджик, Шумен, болница в Нови Пазар, както и една болница във Варна. Изключение от преустановените дейности са свързаните с трансплантация на органи, тъкани и клетки, диагностиката и лечението на пациенти с онкологични и онкохематологични заболявания. Същото важи и за дейностите по асистирана репродукция и ражданията, дейностите по рехабилитация, продължително лечение и психиатрична помощ.

Какви рискове крие това и нарушават ли се правата на пациентите? Може ли да се смята, че в условията на пандемия приоритет са болните от Covid-19? Ще помогнат ли зелените коридори за по-бързото овладяване на ръста на заболеваемостта?Какви са причините за недоверие към ваксините?

Във "Важното, казано на глас" потърсихме отговор на тези въпрос от бившият здравен министър д-р Таня Андреева.

Чуйте още в интервюто на Тереза Захариева: