Изминалата 2020 година ни донесе едно от най-сериозните предизвикателства на нашето време – пандемията от COVID-19. Последните 12 месеца ще бъдат запомнени с няколко основни теми у нас - новия начин на живот чрез дистанция, кризата в здравеопазването, онлайн образованието и антиправителствените протестите.

Слушайте обзора на годината с бившия образователен министър проф. Сергей Игнатов,  ректор на Европейския университет за хуманитарни науки във Вилнюс, и проф. д-р Григор Горчев, почетен ректор на Медицински университет – Плевен и управител на Специализирана болница за активно лечение по акушерство и гинекология “Света Марина” в Плевен.