Във "Важното, казано на глас" омбудсманът Диана Ковачева говори за правата ни, външното оценяване след 4 и 10 клас, както и плащането на здравните вноски от хора в неплатен отпуск заради пандемията.  

Интервю на Тереза Захариева: