Днес ще говорим за смисъла да гласуваме според трима българи, живеещи в Англия, Германия и Швейцария. Питам Ви: По желание или по задължение ще гласувате на 6-ти ноември?

*7576 ви очаква сега. 
(без увеличение на телефонната услуга)