Разкази от Антарктида. Проф. Христо Пимпирев и Иглика Тифонова след завръщането от ледения континент.