Истории от първо лице за ледения континент. Проф. Христо Пимпирев за неговата любов - Антарктида.