Обзорът на темите от седмицата този петък ще бъде със социолога Евелина Славкова от “Тренд” и политолога Страхил Делийски.