Обзорът на темите от седмицата този петък във "Важното, казано на глас" с преподавателя по история, география, политически науки и публична реч Христо Господинов и председателя на Национална пациентска организация д-р Станимир Хасърджиев.