Образование от вкъщи – леко препятствие по пътя или огромна дупка в знанията на учениците? Коментар на учителката Леда Аврамова, която беше гост във „Важното, казано на глас“.