Детските градини отварят на 5 април. До 12 април дистанционно остава и обучението в университетите, като присъствени ще са само точно определени практики за определени специалности. Учениците се връщат на 12 април по график, който ще бъде уточнен тепърва.

Ще има ли последствия за знанията, мотивацията и социалните умения на децата? И трябва ли да отпадне външното оценяване след 4-ти клас?

Чуйте мнението на Юлиян Петров – председател на Синдикат „Образование“ към КТ „Подкрепа“.